Mielenterveystalon ammattilaisten osion käyttöehdot

​Palveluntuottajat ja yleiset ehdot

Palveluntuottaja

Mielenterveystalon ammattilaisten osion palveluita kehittävät ja tuottavat Suomen yliopistosairaanhoitopiirit. Vastuullisena palvelutuottajana toimii HUS Helsingin yliopistollinen sairaala. Yhteystiedot: Paciuksenkatu 25, 00290 Helsinki. Puh. 09 4711.

Käytön ehdot

Mielenterveystalon ammattilaisten osio on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Sivuja käyttämällä käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä esitettyjä käyttöehtoja. Eri osapalvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Mielenterveystalon ammattilaisten osion www-sivuista tai niiden sisällöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Muutokset

Mielenterveystalolla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelu. Mielenterveystalolla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.


Muut käyttöehdot

 ‭(Piilotettu)‬ Tyylit