Mielenterveystalon ammattilaisten osion käyttöehdot

Osapuolten vastuut

Palveluntuottajan vastuu

Mielenterveystalon ammattilaisten osion palvelut ja sisällöt on laadittu luotettavan, turvallisen ja näyttöön perustuvan tiedon pohjalta. Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien erikoisalojen ja klinikoiden vastaavien toimijoiden tarkistamat sekä terveydenhuoltoalan ammattilaisten tuottamat sisällöt ovat laadukasta ja turvallista terveystietoa.

Mielenterveystalon ammattilaisten osion informaatio on tarkistettua ja asianmukaista, mutta se on yksittäisen sivujen käyttäjän tai hoidettavan potilaan kohdalla vain suuntaa-antavaa. Näin ollen Mielenterveystalon ammattilaisten osion sisällöt tai ohjeet eivät korvaa terveydenhoidon ammattilaisen arviota tai lääkärin antamaa diagnoosia, joka perustuu kliiniseen tilannearvioon.

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit eivät ole velvoitettuja toimimaan yksittäisten potilaiden kohdalla sivustoissa mainittujen sisältöjen tai periaatteiden mukaan. Sairaanhoitopiirit eivät myöskään ota vastuuta palvelusisältöjen yksilöllisestä ymmärtämisestä, soveltamisesta, ohjeiden noudattamisesta tai lukijakohtaisesta tulkinnasta.

Mielenterveystalo ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Mielenterveystalo ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Mielenterveystalon ammattilaisten osion www-sivuilla julkaistava sähköinen informaatio on tuotettu ainoastaan informointi- ja tiedonantotarkoituksessa, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin sovittu.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Mielenterveystalo ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.​


Muut käyttöehdot

 ‭(Piilotettu)‬ Tyylit