​Mielenterveystalon ammattilaisten osion käyttöehdot

Aineistoihin viittaaminen ja immateriaalioikeudet

Viittaaminen

Mielenterveystalon ammattilaisten osion sisällöistä saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia, kunhan lähde ilmoitetaan. Verkkosivun internetosoitteen tulee näkyä kaikissa julkaisuissa muodossa ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/...

Esimerkkejä

  • Tekstiviite: (​​​Pakolaistaustaisen potilaan kohtaaminen ja hoito, Mielenterveystalon ammattilaisten osio)
  • Kirjallisuusluettelo: ​​​Pakolaistaustaisen potilaan kohtaaminen ja hoito, Mielenterveystalon ammattilaisten osio. Verkko-osoite: https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/tyokalut/hyvanhoidonmallit/pakolais Luettu: 10.5.2021

Immateriaalioikeudet

Mielenterveyden ammattilaisten osio -verkkopalvelun tekijänoikeus ja muut siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat HUS-kuntayhtymälle. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen sisällön tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä tai potilasohjausta varten. 

Jos tulostat sisältöä potilasohjausta varten,  ohje tulee säilyttää sellaisenaan,  sitä  muokkaamatta, ellei kyseinen ohje ole tarkoitettu muokattavaksi esimerkiksi yhteystietojen osalta. Lähde tulee mainita tulosteessa.

​Sivujen sisältöä saa käyttää opiskelu- ja opetustarkoituksessa lähteen mainiten (katso yltä kappale viittaaminen).

Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Mielenterveystalon ammattilaisten osion antamaa kirjallista lupaa.


Muut käyttöehdot

 ‭(Piilotettu)‬ Tyylit